دانلود فیلم آموزشی LiveLesson – Red Hat OpenShift Administration: Red Hat EX280
Update

LiveLesson Red Hat OpenShift Administration: Red Hat EX280 این دوره آموزشی برای متخصصان فناوری اطلاعات است که می خواهند با استفاده از OpenShift استقرار کانتینر را در محیط توسعه یافته کانتینری دار خود مدیریت کنند. این دوره آموزشی به 5 ماژول تقسیم می شود. ماژول 1: مدیریت خوشه های OpenShift. ماژول 2: مدیریت منابع OpenShift. ماژول 3: مدیریت تأیید اعتبار و دسترسی OpenShift. ماژول 4: انجام وظایف مدیریت خوشه عملیاتی. ماژول 5: متخصص شدن در آزمون OpenShift که در ادامه درباره هر ماژول توضیحاتی داده خواهد شد. درباره مربی دوره آموزشی LiveLesson Red Hat OpenShift Administration: Red Hat EX280 سندر…

ادامه مطلب / دانلود