دانلود بازی Moonshine Inc – FLT برای کامپیوتر
Update

دانلود بازی Moonshine Inc در این بازی شبیه سازی و استراتژی می توانید به ساخت و تولید مشروب برندی، ویسکی و ودکا بپردازید. شما تخمیر می کنید، شما عملیات تقطیر را باید انجام دهید، سپس مشروب خود را هر طور که می خواهید نام گذاری کنید. شما آن تجارت را بزرگ اداره خواهید کرد. باهوش، در عین حال محتاطانه. چون هیچ چیز غیرقانونی نیست، تا زمانی که دستگیر شوی! الکل انتخابی شما چیست؟ آیا بلدید درستش کنید؟ این فرآیند پیچیده است، اما با دانش خود، اگر بخواهید، می‌توانیم آن را روشن کنیم. مشروب الکلی Makin یک سرگرمی خالص است، اما…

ادامه مطلب / دانلود