تبلیغات
تبلیغات

دانلود آخرین نسخه نرم افزار 2016 AutoDesk Alias Design

نرم افزار 2016 AutoDesk Alias Design جهت کار در زمینه طراحی خودرو و طراحی سطح نرم افزار ساخته شده است . نرم افزار 2016 AutoDesk Alias Design یک ابزار قدرتمند با ارتباطات مفهوم پشتیبانی ، مدل سازی طراحی ، رویه های فنی ، مهندسی معکوس ، زمان واقعی تجسم طراحی و مهندسی و همکاری توسعه است . 2016 AutoDesk Alias Design دارای ابزار های قدرتمندیست که آن ها را در اختیار شما قرار داده است مانند :  ابزار ریوالو ، ابزار اسکین ، فاکتور فرم موجود در گفتگوی ابزار مخلوط ، ابزار طراحی و تصویر سازی ، مدل سازی محصول قابل انعطاف ، مدل سازی شکل پویا ، ابزار آرایه ، اشیاء تکثیر اطراف منحنی ، پیشرفته کنترل ابزار ، مجسمه سازی سه بعدی ، ایجاد سطح خودکار و ویرایش و غیره .

ویژگی های نرم افزار 2016 AutoDesk Alias Design :

 – فرآیندی برای بهبود مدل های 3D– ایجاد اشیاء مانند چشمه ها و موضوعات– بهبود کیفیت منحنی سگمنتال– طراحی و ویرایش با ابزارهای یکپارچه نرم افزار– یک مجموعه اصلی از اشیاء تکراری– تجسم فرم ها با تکرار متعدد– مدل های ویرایش محصول در هر مرحله در طراحی– آرایه راه تکرار اشیاء اطراف منحنی
لینک دانلود