دانلود بازی اندروید Outlived v1.0.9

بازی Outlived یک بازی در سبک بقاء است که برای بازی باید به اینترنت متصل باشید تا با دیگر بازماندگان در بازی رقابت کنید و خود را به چالش بکشید . در ابتدا تمام بازماندگان باید انواع مهارت های پایه بقا را که شامل شکار ، جمع آوری اب و غذا و ساخت دیوار هایی برا محافظت از خود و حتی بازماندگان می توانند وسالی ماننو موتو سیکلت یا شعله ور کننده برای حمله به زامبی ها بسازند . شما باید برا زنده ماندن خودتان و نجات دادن بازماندگان بیشترین تلاش خود را بکنید تا زامبی ها شما را مغلوب خود نکنند . شما همچنین می توانید همراه دیگر بازماندگان برای خود تیمی از افراد را ایجاد کنید تا مقابله با زامبی ها بزای شما اسان تر شود و تجهیزات و اسلحه های شما بیشتر شود . در این بازی شما باید از دانش ها ، مهارت ها و استراتژی های خود برای رقابت با دیگر بازماندگان و جنگ با زامبی ها استفاده کنید . این بازی با گرافیک قوی بسیاری از نکات را برای بقا در نظر گرفته تا به صورت بسیار نزدیک به واقعیت و حس کردن شرایط حاکم بازی کنید تا هم سختی آن بیشتر شود هم برای زنده ماندن از فکر و تلاش خود استفاده کنید و با دیگران متحد شوید و در عین حال اتحاد با آنها رقابت کنید که تمامی این نکات باعث می شونو شما بازی بسیار جذاب و هیجان انگیزی را با Outlived پیش رو داشته باشید .قابلیت های بازی Outlived: -بازی سبک بقا . -اتصال به اینترنت برای بازی . -قابلیت ایجاد تیم از بازماندگان . -قابلیت رقابت با دیگر افراد بازمانده . -ساخت و کشف وسایل و خوراکی و اب مورد نیاز خود . -قابلیت شکار حیوانات و ساخت موتور سیکلت با استفاده از وسایل . -قابلیت بازی به صورت انفرادی و رقابت با دیگر گروه ها و یا بازی به صورت گروهی و رقابت با دیگر گروه ها و رقابت با اعضای گروه به صورت تکی .

“The Outlived” is a Survival game in which players connect to the internet to compete with other Survivors. Initially, the Survivors must master all sorts of basic survival skills, including hunting, gather food and water resources, create their own dwellings and defensive walls. In a more intermediate level, the Survivors will be able to craft their own Equipment and Motorbike, and even create their own flamethrower to burn down zombies. When playing in Multiplayer mode, the Survivors will compete among each other for the last living Survivor

Features Team Match: create a Team with other players, defend yourself together with other Survivors against hordes of zombies Survival Challenge: use your knowledge, skills and strategy to compete against other players Multi-Survival Challenge: compete against other players in Teams Solo Survival: defeat other players in a multiplayer competition, defeat all players and be the last to stand Сraft system :get food, hunt, find useful objects or weapons and create your own Competitive:Fight with other people ,Resist zombie invasion Explore with other survivors on different map:Rocky filed/Pind Woods/Ruined Store/Quelt Clinic

لینک دانلود