تبلیغات

سریال گیسو

تبلیغات

برنامه پیشگو

دانلود فیلم آموزشی Excel 2016 Essential Training

Excel 2016 Essential Training ، فیلم آموزشی نکات ضروری نرم افزار Excel 2016 می باشد که توسط شرکت Lynda برای علاقمندان به این نرم افزار محبوب و قدرتمند قرار گرفته است . در این فیلم آموزشی به بیان ویژگی ها و قابلیت های Excel 2016 خواهند پرداخت تا کاربران با شناخت آنها از کارایی بیشتری در این نرم افزار برخوردار شوند . Dennis Taylor که مدرس فیلم آموزشی Excel 2016 Essential Training با مقدمه ای برروند این دوره کار خود را آغاز می کند و شما را در ادامه با مباحثی مانند کار با رابط اکسل ، ورودی داده ، فرمول های ایجاد و توابع ، قالب بندی سطر – ستون – سلول ها و داده ، کار با هم ترازی و قرار دادن متن ، تنظیم سطر و ستون ، قرار دادن و حذف ورق ، مرتب سازی داده ها و بسیاری موارد دیگر آشنا خواهید شد . همچنین می توانید همزمان با دیدن فیلم آموزشی Excel 2016 Essential Training از پروژه ی تمرینی موجود نیز استفاده کنید .

 
Excel 2016 Essential Training
Excel 2016 Essential Training
مباحث دوره ی آموزشی Excel 2016 Essential Training :

– Working with the Excel interface – Entering data – Creating formulas and functions – Formatting rows, columns, cells, and data – Working with alignment and text wrap – Adjusting rows and columns – Finding and replacing data – Printing and sharing worksheets – Creating charts and PivotTables – Inserting and deleting sheets – Using power functions such as IF and VLOOKUP – Password-protecting worksheets and workbooks – Sorting data – Analyzing data with Goal Seek and Solver – Creating and running macros

موارد مورد بحث در دوره ی Excel 2016 Essential Training :

00. Introduction

– Welcome – Using the exercise files

01. Getting Started with Excel

– What is Excel used for? – Using the menu system – Using the Quick Access Toolbar – Understanding workbooks and worksheets – Using the Formula bar – Using the Status bar – Using navigation tools – Using shortcut menus and the Mini toolbar – Creating new workbooks – Using Excel Help

02. Entering Data

– Exploring data entry and editing techniques – Entering data with AutoFill – Working with dates and times – Using Undo and Redo – Adding comments – Using Save or Save As

03. Creating Formulas and Functions

– Creating simple formulas – Copying a formula into adjacent cells – Calculating year-to-date totals – Creating a percentage-change formula – Working with relative, absolute, and mixed references – Using SUM and AVERAGE – Using other common functions

04. Formatting

– Exploring font styles and effects – Adjusting row heights and column widths – Working with alignment and Wrap Text – Designing borders – Exploring numeric and special formatting – Formatting numbers and dates – Using conditional formatting – Creating and using tables – Inserting shapes, arrows, and other visual features

05. Adjusting Worksheet Layout and Data

– Inserting and deleting rows and columns – Hiding and unhiding rows and columns – Moving, copying, and inserting data – Finding and replacing data

06. Printing

– Exploring the Page Layout tab and Page Layout view – Previewing page breaks – Working with Page Setup and printing controls

07. Charts

– Creating charts – Exploring chart types – Formatting charts – Working with axes, titles, and other chart elements – Creating in-cell charts with sparklines

08. Adjusting Worksheet Views

– Freezing and unfreezing panes – Splitting screens horizontally and vertically – Collapsing and expanding data views with outlining

09. Multiple Worksheets and Workbooks

– Displaying multiple worksheets and workbooks – Renaming, inserting, and deleting sheets – Moving, copying, and grouping sheets – Using formulas to link worksheets and workbooks – Locating and maintaining links

10. IF, VLOOKUP, and Power Functions

– Using IF functions and relational operators – Getting approximate table data with the VLOOKUP function – Getting exact table data with the VLOOKUP function – Using the COUNTIF family of functions

11. Security and Sharing

– Unlocking cells and protecting worksheets – Protecting workbooks – Assigning passwords to workbooks – Sharing workbooks – Tracking changes

12. Data Management Features

– Sorting data – Inserting subtotals in a sorted list – Using filters – Splitting data into multiple columns – Splitting and combining columnar data with Flash Fill – Removing duplicate records – Using validation tools

13. Data Analysis Tools

– Using Goal Seek – Using Solver – Using Scenario Manager – Using data tables

14. PivotTables

– Creating PivotTables – Manipulating PivotTable data – Grouping by date and time – Grouping by other factors – Using slicers to clarify and manipulate fields – Using PivotCharts

15. Introduction to Macros

– Exploring the need for macros – Creating a simple macro – Running a macro

16. Conclusion

– Goodbye

مشخصات دیگر فیلم آموزشیس Excel 2016 Essential Training :
– ژانر : آموزشی– شرکت سازنده : Lynda– مدرس : Dennis Taylor– مدت زمان آموزش : 8 ساعت و 40 دقیقه– پروژه ی تمرینی : دارد– نرم افزار مورد نیاز : Office Excel 2016– تاریخ انتشار : 22-09-2015– زبان : انگلیسی– کیفیت نمایش : 720 * 1280– فرمت فایل : mp4– زیرنویس : ندارد برای درخواست فیلم های آموزشی به فروم سایت مراجعه کنید .
لینک دانلود