دانلود فیلم آموزشی Java Essential Training

به روز رسانی :

1395/03/19 پروژه های تمرینی به صورت جداگانه اضافه شد .

Java Essential Training ، فیلم آموزشی نکات ضروری نرم افزار برنامه نویسی جاوا می باشد که توسط شرکت Lynda تهیه و در اختیار علاقمندان به این نرم افزار و کا با آن قرار گرفته است . در فیلم آموزشی Java Essential Training به بررسی و آموزش موارد مورد نیاز کاربران Java خواهند پرداخت تا با بهرگیری از آنها بتوانند بهتر و بیشتر از آن استفاده نمایند . David Gassner ، مدرس فیلم آموزشی Java Essential Training ، با مقدمه ای کار خود را آغاز می کند و در ادامه به شما مباحثی مانند بررسی و درک تاریخ و اصول جاوا ، چگونگی ایجاد یک پروژه جاوا ، کار با انواع داده شی ، ایجاد حلقه ها و کد قابل استفاده مجدد ، استفاده از آرایه های ساده و پیچیده ، ایجاد کلاس های سفارشی و بسیاری موارد دیگر را آموزش خواهد داد . همچنین می توانید همزمان با دیدن فیلم آموزشی Java Essential Training از پروژه ی تمرینی موجود در آن نیز استفاده نمایید .

 

Java Essential Training
Java Essential Training

مباحث دوره ی آموزشی Java Essential Training :

– Understanding the history and principles of Java
– Installing Java, IntelliJ IDEA, and BlueJ
– Creating a Java project
– Working with variables, values, and expressions
– Working with object data types
– Building, comparing, and parsing strings
– Debugging and exception handling
– Creating loops and reusable code
– Passing arguments by reference or value
– Using simple and complex arrays
– Creating custom classes
– Understanding inheritance and polymorphism
– Managing files with Java libraries
– Documenting code with Javadoc
– Packaging classes in JAR files

موارد مورد بحث در Java Essential Training :

00. Introduction

– Welcome
– Is this course for you?
– Using the exercise files

01. What Is Java?

– The history of Java
– Principles and components of Java
– Java syntax and compilation
– Memory management and garbage collection
– Choosing a development environment

02. Installing the Software

– Installing Java on Windows
– Installing Java on OS X
– Installing IntelliJ IDEA on Windows
– Installing IntelliJ IDEA on OS X
– Installing BlueJ

03. Getting Started

– Hello World
– Passing arguments to a console application
– Organizing Java classes in packages
– Creating a Java project in IntelliJ IDEA
– Taking a tour of IntelliJ IDEA
– Creating a Java project in BlueJ
– Using the Java API documentation

04. Working with Variables

– Working with primitive variables
– Declaring and initializing numeric primitives
– Representing currency values with BigDecimal
– Converting numeric values
– Using mathematical operators and the Math class
– Working with Boolean values and expressions
– Working with character values
– Using Java operators

05. Working with Objects

– Working with object data types
– Using the String class
– Converting primitive values to strings
– Building a string from multiple values
– Comparing string values
– Formatting numeric values as strings
– Parsing string values
– Working with dates and times
– Challenge: Creating a simple calculator application
– Solution: Creating a simple calculator application

06. Exception Handling and Debugging

– Understanding syntax errors vs. runtime exceptions
– Debugging with IntelliJ IDEA
– Handling exceptions with try/catch
– Creating multiple catch blocks
– Throwing custom exceptions

07. Managing Program Flow

– Programming conditional logic
– Using the switch statement
– Creating looping code blocks
– Creating reusable code with methods
– Overloading methods with different signatures
– Passing arguments by reference or by value
– Challenge: Creating a more complex calculator application
– Solution: Creating a more complex calculator application

08. Using Data Collections

– Using simple arrays
– Using two-dimensional arrays
– Managing resizable arrays with ArrayList
– Managing unordered data with HashMap
– Looping through collections with iterators and for-each

09. Creating Custom Classes

– Understanding encapsulation
– Creating and instantiating custom classes
– Creating nested and anonymous classes
– Visualizing class relationships
– Storing data in instance variables
– Declaring instance and static methods
– Using constructor methods
– Using static variables as constants
– Declaring and using enum types

10. Working with Inheritance

– Understanding inheritance and polymorphism
– Extending classes and overriding methods
– Creating and implementing interfaces
– Using abstract classes and methods

11. Using Common Java Libraries

– Managing files with the original File class
– Managing files with Java 7’s new I/O library
– Managing files with Apache Commons FileUtils
– Reading a text file over the Internet

12. Preparing a Java Application for Deployment

– Documenting code with Javadoc
– Packaging classes in JAR files

13. Conclusion

– Next steps

مشخصات دیگر فیلم آموزشی Java Essential Training :

– ژانر : آموزشی

– شرکت سازنده : Lynda

– مدرس : David Gassner

– مدت زمان آموزش : 6 ساعت و 4 دقیقه

– پروژه ی تمرینی : دارد

– نرم افزار مورد نیاز : Java

– تاریخ انتشار : 24-07-2015

– زبان : انگلیسی

– کیفیت نمایش : 720 * 1280

– فرمت فایل : mp4

– زیرنویس : ندارد

 

برای درخواست فیلم های آموزشی به فروم سایت مراجعه کنید .

لینک دانلود