دانلود نرم افزار MiniTAB Express v1.52 – win

MiniTAB Express، این نرم افزار ابزاری مفید برای درک مفاهیم پایه ریاضی و آمار است که می تواند مورد استفاده معلمان و دانش آموزان قرار گیرد. فراگیری آمار مقدماتی در یک بسته نرم افزاری گردآوری شده است تا به دانش آموزان شما برای یادگیری بهتر مفاهیم ریاضیات و آمار کمک کندمینیب اکسپرس موجود در این نرم افزار تمام ابزارهایی را که شما نیاز دارید برای آموزش آمارهای مقدماتی، از جمله توزیع احتمالات، آمار خلاصه، تست های فرضیه، نمونه گیری مجدد، رگرسیون، ANOVA، سری زمانی و نمودارهای کنترل، فراهم می کند. این نرم افزار می تواند یک نرم افزار مفید برای بسیاری از والدین نیز می تواند باشد. توضیحات بیشتر در سایت شرکت سازنده.

MiniTAB.Express.center عکس سنتر

MiniTAB Express v1.52 - win

Introductory statistics in a package designed to let your students focus on the concepts, not the software.Minitab Express provides all the tools you need to teach introductory statistics, including Probability Distributions, Summary Statistics, Hypothesis Tests, Resampling, Regression, ANOVA, Time Series, and Control Charts.

لینک دانلود