دانلود نرم افزار SysTools Mail Migration Wizard v5.0 – win

SysTools Mail Migration Wizard، این نرم افزار نیز مانند سایر نرم افزارهایی که شرکت SysTools ارائه نموده است، نرم افزاری جهت مدیریت ایمیل های کاربران است. این نرم افزار نیز ابزاری مبتنی بر Outlook را ارائه می دهد که کاربردهای منحصر به فردی نسبت به نرم افزارهای مشابه دارد. با استفاده از این نرم افزار کاربران می توانند  ليستهای NSF Files خود را به MS Outlook تبدیل نمایند. همچنین تبدیل صندوق های پستی Domino به MS Outlook نیز یکی دیگر از ویژگی های این نرم افزار است. این نرم افزار همچنین با ارائه گزینه ای برای ارزش گذاری CN از فایل های Names.nsf می تواند ویژگی هایی در اختیار کاربران قرار می دهد که با استفاده از آن می توانند تمامی نیازهای خود را پوشش دهند. 

SysTools.Mail.Migration.Wizard.center

ویژگی های نرم افزار SysTools Mail Migration Wizard v5.0:

– ارائه گزینه ای برای ارزش گذاری CN از فایل Names.nsf

– تبديل كردن ليستهای NSF Files به MS Outlook

– تبديل كردن ليستها به NSF Files به MS Outlook

– رابط کاربری ساده

و …

مشخصات نرم افزار SysTools Mail Migration Wizard v5.0:

پلتفرم : PCزبان : انگلیسیسال انتشار : 2018نوع نرم افزار : مدیریت ایمیلنوع فایل : EXE

SysTools Mail Migration Wizard v5.0 - win

Tool to Export Lotus Notes / Domino Server to Live Exchange Server 2016, 2013, 2010 or 2007. SysTools Mail Migration Wizard utility is helpful for Lotus Notes / Domino to Exchange migration. It efficiently migrate Notes NSF to Exchange server 2016, 2013, 2010, 2007 etc. The data imported from Lotus Notes database is found to be in the same folder hierarchy at Exchange server also.


Main Features:
- Convert Lotus Notes NSF Files to MS Outlook
- Migrate Lotus Notes NSF files to Live MS Exchange Server
- Convert Domino Server mailboxes to MS Outlook
- Export Domino Server mailboxes to Live Exchange Server
- Provides Option to Map CN values from Names.nsf file
- The tool supports different types of Calendar Recurrences
- Lotus Notes versions 9.0 or below version installation is required
- Supports conversion or migration of NSF Files from all versions of IBM Lotus Notes and Domino server 9.0, 8.5, 8.0, &.7, 7.0 etc
- Domino Server Environment is Required on migration machine
- Live Exchange Server is needed for migration in Exchange environment
- Solution to import Lotus Notes emails to Exchange archive in few steps
- It supports Lotus Notes/Domino to Exchange versions

لینک دانلود