دوره آموزشی Solidworks Secrets Course برای مبتدی تا پیشرفته

Solidworks Secrets Course

دوره ای برای حرفه ای شدن در صنعت SOLIDWORKS با 12 ساعت دوره عملی پر از مثال حتی برای افراد مبتدی می باشد. مشکل این است که اکثر علاقمندان به این حوزه استراتژی ذهنی درستی برای فکر کردن مانند یک طراح ندارند. آنها قادر به یافتن سریعترین راه برای یافتن راه حل طراحی نیستند. آنها نمی دانند چگونه بباید با مشکل طراحی برخورد کنند.
اگر می خواهید به مهارت های خود اطمینان کامل داشته باشید، اجازه دهید آموزش هایی را به شما معرفی کنم که مهارت های حرفه ای را به شما آموزش می دهد حتی اگر قبلاً از Solidworks استفاده نکرده باشید. در دوره Solidworks Secrets Course شما مهارت ها و آموزش هایی را دریافت خواهید کرد با مثال هایی برای غلبه بر موانع و شروع به بکارگیری مهارت های خود در محیط صنعت.
آموزش طراحی که در آن ابزارهای طراحی توضیح داده شده است (خط، دایره، مستطیل، شکاف، خاردار، فیله، پخ، آینه، الگوی طرح خطی و دایره‌ای، موجودیت‌های تبدیل و افست، چند ضلعی…).

Solidworks Learning

آموزش نحوه استفاده از این طرح ها برای ایجاد یک مدل سه بعدی. تمام ابزارهای اصلی کار با مدل سه بعدی توضیح داده شده است (Extruded Boss، Extruded Cut، Revolved Boss، Revolved Cut، Swept Boss، Lofted Boss، Hole Wizard، Fillet، Chamfer، Mirror، Linear Pattern، Rib، Draft، Shell…)
همچنین نحوه ایجاد یک صفحه جدید، سیستم مختصات جدید، نحوه محاسبه جرم، حجم و مرکز جرم.
آموزش نحوه استفاده از قطعات برای ایجاد مونتاژ. نحوه تعریف روابط بین قطعات در مونتاژ با استفاده از میت. همه جفت های پایه (تصادف، متحدالمرکز، موازی، عمود بر هم، فاصله، زاویه، مماس…)، جفت های پیشرفته (عرض، فاصله و زاویه، عرض، مرکز نمایه، جفت مسیر، متقارن…) و جفت های مکانیکی (لولا). بادامک، چرخ دنده، پیچ…).
آموزش ایجاد نقشه های مهندسی نماهای مختلف نقاشی، نحوه قرار دادن ابعاد، نحوه استفاده از نمادهایی مانند پوشش سطح و جوشکاری. همچنین نحوه ایجاد جدول بیل مواد (BOM) و موارد دیگر.
آموزش مدلسازی یک محصول با استفاده از تصویر (فایل jpg.) برای به دست آوردن هرچه بیشتر طراحی واقعی.
دوره Solidworks Secrets Course آموزش نحوه ارزیابی مدل خود با استفاده از اسناد مقایسه، بازبینی بخش، اندازه گیری، بررسی تقارن، ارزیابی عملکرد و … را به شما می دهد.

Solidworks Secrets Course

  آموزش ساخت تصاویر واقعی واقعی و نحوه ساخت فیلم های انیمیشن. نحوه تنظیم دوربین، نورها، ظاهر و صحنه توضیح داده شده است. چگونه یک مدل را رندر کنیم و چگونه یک رندر زمانبندی راه اندازی کنیم. همچنین نحوه راه اندازی موتورها در فیلم انیمیشن، نحوه تغییر ظاهر و موقعیت مدل در فیلم انیمیشن. و در آخرین سخنرانی نشان داده شده است که چگونه برای ایجاد یک ویدیوهای راهنما.
شما برای مذاکره برای دستمزد بیشتر اعتماد به نفس پیدا خواهید کرد. شما یاد خواهید گرفت که با اطمینان مدل های CAD را از طرح تا سه بعدی طراحی کنید، حتی اگر قبلاً Solidworks را باز نکرده باشید. شما می توانید حرفه طراح Solidworks CAD خود را شروع کنید و شروع به کسب درآمد کنید.
شما شروع به فکر کردن مانند یک طراح CAD خواهید کرد. این دوره می تواند مهارت های Solidworks، حرفه شما و در پایان زندگی شما را همانطور که می دانید متحول کند.

Solidworks Secrets Course

در دوره آموزشی Solidworks Secrets Course یاد خواهید گرفت :
 • آموزش طراحی که در آن ابزارهای ترسیم توضیح داده شده است (خط، دایره، مستطیل، شکاف، خاردار، فیله، پخ، آینه، الگوی طرح خطی و دایره ای …
 • آموزش نحوه استفاده از این طرح ها برای ایجاد یک مدل سه بعدی. تمامی ابزارهای اصلی کار با مدل سه بعدی توضیح داده شده است
 • آموزش نحوه استفاده از قطعات برای ایجاد مونتاژ. نحوه تعریف روابط بین قطعات در مونتاژ با استفاده از میت.
 • آموزش ایجاد نقشه های مهندسی نماهای مختلف نقاشی، نحوه قرار دادن ابعاد، نحوه استفاده از نمادهایی مانند پوشش سطح و جوشکاری
 • آموزش مدل سازی یک محصول با استفاده از تصویر (فایل jpg.) برای به دست آوردن هرچه بیشتر طراحی واقعی
 • آموزش نحوه ارزیابی مدل خود با استفاده از اسناد مقایسه، بازبینی بخش، اندازه گیری، بررسی تقارن، ارزیابی عملکرد…
 • آموزش ساخت تصاویر واقعی واقعی و نحوه ساخت فیلم های انیمیشن
 • برای مذاکره برای دستمزد بیشتر اعتماد به نفس به دست خواهید آورد
 • شما یاد خواهید گرفت که با اطمینان مدل های CAD را از طرح تا سه بعدی طراحی کنید، حتی اگر قبلا Solidworks را باز نکرده باشید.
 • شما می توانید حرفه طراح Solidworks CAD خود را شروع کنید و شروع به کسب درآمد کنید
 • شما شروع به فکر کردن مانند یک طراح CAD خواهید کرد
 • شما می توانید با اطمینان مهارت های SOLIDWORKS خود را در رزومه خود فهرست کنید
الزامات دوره دوره آموزشی Solidworks Secrets Course
 • کامپیوتر
 • نرم افزار Solidworks 2016 یا نسخه جدیدتر
 • دانش اولیه کامپیوتر ویندوزی
 • بدون نیاز به تجربه قبلی Solidworks
دوره Solidworks Secrets Course شامل بخش های زیر می باشد :
 • Section 1: INTRODUCTION
 • Lecture 1 Introduction
 • Lecture 2 What Is Solidworks?
 • Lecture 3 Note!!!
 • Section 2: GETTING FAMILIAR WITH SOLIDWORKS
 • Lecture 4 Creating a New File
 • Lecture 5 User Interface
 • Lecture 6 Mouse Movements
 • Lecture 7 Opening/Saving Document
 • Section 3: SKETCHING
 • Lecture 8 Creating a Sketch On The Standard Planes
 • Lecture 9 Basic Sketch Tools
 • Lecture 10 Under/Fully/Over Defined Sketch
 • Lecture 11 Sketch Relations
 • Lecture 12 Sketch Dimensions
 • Lecture 13 Driving vs Driven Dimension
 • Lecture 14 Trim And Extend
 • Lecture 15 Offset Entities
 • Lecture 16 Mirror Entities
 • Lecture 17 Dynamic Mirror Entities
 • Lecture 18 Linear And Circular Sketch Pattern
 • Lecture 19 Move/Copy/Rotate/Scale/Stretch Sketch Entities
 • Lecture 20 Repair Sketch
 • Lecture 21 Quick Snaps
 • Lecture 22 Instant 2D
 • Lecture 23 Edit Sketch
 • Lecture 24 Unit System
 • Lecture 25 Converting Sketch To 3D Model
 • Section 4: SKETCH EXAMPLES
 • Lecture 26 Example#1
 • Lecture 27 Example#2
 • Section 5: SKETCH EXERCISES
 • Lecture 28 Download Exercises
 • Section 6: EXTRUSION
 • Lecture 29 Extruded Boss – Start/End Conditions
 • Lecture 30 Extruded Cut – Start/End Conditions
 • Lecture 31 Extrusion Direction
 • Lecture 32 Ectruded Boss – Thin Feature
 • Section 7: SKETCHING ADVANCED
 • Lecture 33 Sketch On The Face
 • Lecture 34 Rapid Sketch
 • Lecture 35 Plane Creation
 • Lecture 36 Derived Sketch
 • Lecture 37 3D Sketch
 • Lecture 38 Convert And Offset Entities
 • Lecture 39 Linked Dimensions And Global Variables
 • Lecture 40 Equations
 • Lecture 41 Heads-Up View Toolbar
 • Section 8: EXTRUSION EXAMPLES
 • Lecture 42 Example#1
 • Lecture 43 Example#2
 • Section 9: EXTRUSION EXERCISES
 • Lecture 44 Download Exercises
 • Section 10: PART MODELLING FEATURES
 • Lecture 45 Revolved Boss / Revolved Cut
 • Lecture 46 Swept Boss Geometry Creation
 • Lecture 47 Swept Boss
 • Lecture 48 Swept Cut
 • Lecture 49 Lofted Boss
 • Lecture 50 Lofted Cut
 • Lecture 51 Boundary Boss
 • Lecture 52 Boundary Cut
 • Lecture 53 Multi-Body Part
 • Lecture 54 Fillet And Chamfer
 • Lecture 55 Draft
 • Lecture 56 Draft Types
 • Lecture 57 Rib
 • Lecture 58 Shell
 • Lecture 59 Hole Wizard
 • Lecture 60 Thread
 • Lecture 61 Mirror
 • Lecture 62 Linear Pattern
 • Lecture 63 Wrap
 • Lecture 64 Helix, Spiral And Composite Curve
 • Lecture 65 Split Line And Text
 • Lecture 66 Intersect
 • Lecture 67 Instant 3D
 • Lecture 68 Using Sketch By Multiple Features
 • Lecture 69 Part Modification
 • Section 11: MATERIAL, APPEARANCE AND RENDERING
 • Lecture 70 Material And Density
 • Lecture 71 Appearance
 • Lecture 72 Scene
 • Lecture 73 Camera
 • Lecture 74 Lights
 • Lecture 75 Rendering
 • Section 12: PART MODELLING EXAMPLES
 • Lecture 76 Example#1
 • Lecture 77 Example#2
 • Section 13: PART MODELLING EXERCISES
 • Lecture 78 Download Exercises
 • Section 14: CONFIGURATIONS AND DESIGN TABLE
 • Lecture 79 Configuration
 • Lecture 80 Design Table
 • Section 15: ASSEMBLY CREATION
 • Lecture 81 Inserting Components
 • Lecture 82 Moving Components
 • Lecture 83 Standard Mates
 • Lecture 84 Advanced Mates
 • Lecture 85 Mechanical Mates
 • Lecture 86 Belt
 • Lecture 87 Mirror Components
 • Lecture 88 Assembly Features
 • Lecture 89 Sub-assembly
 • Lecture 90 Exploded View
 • Lecture 91 In-Context Features And External References
 • Lecture 92 Collision Detection
 • Lecture 93 Replacing Part
 • Lecture 94 Top-Down Assembly
 • Section 16: ASSEMBLY EXAMPLES
 • Lecture 95 Example#1
 • Lecture 96 Example#2
 • Section 17: ASSEMBLY EXERCISES
 • Lecture 97 Download Exercises
 • Section 18: ANIMATION
 • Lecture 98 Motion Study And Animation Wizard
 • Lecture 99 Applying Motors
 • Lecture 100 Adding Appearance And View Orientation
 • Lecture 101 Walk Through 1
 • Lecture 102 Walk Through 2
 • Section 19: DRAWINGS
 • Lecture 103 Setting Up A Drawing Sheet
 • Lecture 104 Orthographic Views
 • Lecture 105 View Properties And Projected View
 • Lecture 106 Driving VS Driven Dimensions
 • Lecture 107 Driving Dimensions
 • Lecture 108 Driven Dimensions
 • Lecture 109 Baseline Dimensions
 • Lecture 110 Ordinate Dimensions
 • Lecture 111 Angular Dimension
 • Lecture 112 Chamfer dimension
 • Lecture 113 Model Items Assembly
 • Lecture 114 Dimension Properties
 • Lecture 115 Dimension Style
 • Lecture 116 Document Properties
 • Lecture 117 Dimension Rounding
 • Lecture 118 View Focus
 • Lecture 119 Custom Type View
 • Lecture 120 3D Drawing View Tool
 • Lecture 121 Convert View
 • Lecture 122 Predefined View
 • Lecture 123 Relative View
 • Lecture 124 Section View
 • Lecture 125 Auxiliary View
 • Lecture 126 Detail View
 • Lecture 127 Broken-out Section View
 • Lecture 128 Break View
 • Lecture 129 Alternate Position View
 • Lecture 130 Crop View
 • Lecture 131 Isometric Section View
 • Lecture 132 Centermark And Centerline
 • Lecture 133 Hole Callout
 • Lecture 134 Surface Finish Symbol
 • Lecture 135 Weld Symbol
 • Lecture 136 Hatch Pattern
 • Lecture 137 Exploded View
 • Lecture 138 Balloon and magnetic line
 • Lecture 139 Autoballoon
 • Lecture 140 Hole Table
 • Lecture 141 Bill Of Materials Table (BOM)
 • Lecture 142 BOM Sorting
 • Lecture 143 Missing Item In BOM
 • Lecture 144 Custom Properties
 • Lecture 145 Equations
 • Lecture 146 Show/Hide Components
 • Lecture 147 Linked Notes
 • Lecture 148 General Table
 • Lecture 149 Layers
 • Lecture 150 Multiple Sheets
 • Lecture 151 Edit Sheet
 • Lecture 152 Measuring Tool
 • Lecture 153 Sheet Properties
 • Lecture 154 Saving Options
 • Section 20: DRAWING EXAMPLES
 • Lecture 155 Example#1
 • Lecture 156 Example#2
 • Section 21: DRAWING EXERCISES
 • Lecture 157 Download Exercises
 • Section 22: MODELLING FROM PHOTOGRAPHS
 • Lecture 158 Introduction
 • Lecture 159 Sketch Picture1 And Extrusion
 • Lecture 160 Sketch Picture2 And Extrusion
 • Lecture 161 Slot And Circular Hole
 • Lecture 162 Fillet
 • Lecture 163 Creating USB Slots
 • Lecture 164 Text
 • Lecture 165 Appearance And Rendering
 • Section 23: MODELLING FROM PHOTOGRAPHS EXERCISE
 • Lecture 166 Download Exercise
 • Section 24: REFERENCE GEOMETRY AND EVALUATION TOOLS
 • Lecture 167 Mass Properties
 • Lecture 168 Override Mass Properties
 • Lecture 169 Measuring Tool
 • Lecture 170 Interference Detection
 • Lecture 171 Compare Documents
 • Lecture 172 Symmetry Check
 • Lecture 173 Part Reviewer
 • Lecture 174 Assembly Visualisation
 • Lecture 175 Performance Evaluation
 • Lecture 176 Compare Assembly
 • Lecture 177 Check Active Document
 • Section 25: CONCLUSION
 • Lecture 178 Congratulations!!!
 • Lecture 179 Bonus Lecture
دوره Solidworks Secrets Course برای دانشجویان مبتدی و متوسط، افراد علاقه مند به مدل سازی سه بعدی و افراد علاقه مند به ارتقاء سطح حرفه ای در مدل سازی سه بعدی مناسب می باشد.
نام: Solidworks Secrets Course
حجم فایل: 6.28 گیگابایت
کیفیت: 1280x720
زبان: انگلیسی
مدت زمان پخش: 12 ساعت
فرمت فایل: MP4
لینک دانلود
0 replies

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *