تبلیغات

سریال گیسو

تبلیغات

برنامه پیشگو

Internet Eraser 2.306

Internet Eraser 2.306 نام نرم افزاریست که به عنوان پاک کن اینترنت استفاده می شود . این نرم افزار به حریم شخصی شما کمک بسیاری می کنید بطوری که بعد از خروج از اینترنت تمامی تاریخچه شما را در نت پاک می کند . تاریخچه اتصال به اینترنت ، تاریخچه مرور صفحات ، تاریخچه جستجو ، تاریخچه نوار آدرس ، کش ایرنترنت ، کوکی ها ، تاریخچه اجرا و .. را می توانید با استفاده از این نرم افزار از بین ببرید . پاک کن اینترنتی به صورت رایگان منتشر شده و تقریبا بر ریو تمامی سیستم عامل ها نصب می گردد .

 

Free Internet Eraser protects your internet privacy by permanently deleting internet history and past computer activities. Free Internet Eraser allows you to delete Internet history, browsing history, search history, address bar history, Internet cache, cookies, run history, open/save history, Window temp files, recent documents history and more. In addition, you can have Free Internet Eraser automatically delete internet history at Windows startup or shutdown. Free Internet Eraser supports Microsoft Windows FAT16/FAT32/exFAT/NTFS file systems, completely implements and exceeds the US Department of Defense DOD 5220.22-M and NSA clearing and sanitizing standard, to gives you confidence that once deleted with our Internet Eraser, your file data is gone forever and can not be recovered.

 

Internet Eraser 2.306

لینک دانلود