بازي زيباي Formula Firestorm – بازي جاوا

بازي Formula Firestorm يكي ديگر از سري مسابقات مهيج اتومبيلراني تحت جاوا موبايل مي باشد كه داراي گرافيگ مناسب و نماي دو بعدي زيبايي مي باشد.


 دان
لینک دانلود