دانلود نرم افزار NUMECA HEXPRESS/Hybrid v8.1 Win Linux x64-SSQ

به روز رسانی :

1397/09/12

کمپانی NUMECA International از انتشار رسمی HEXPRESS و HEXPRESS / Hybrid 7.2 بسیار رضایت دارد . این برنامه های کاربردی ساختارهای پیچیده هندسی پیچیده شونده بدون ساختار را تولید می کند که از داده های CAD غیر خالص شروع می شود . نرم افزار NUMECA HEXPRESS/Hybrid جدیدترین ابزار مش بندی شش وجهی اشکال پیچیده هندسی است که برای ساخت هندسه های پیچیده از نقره ای با نام CAD استفاده می شود . این ابزار به صورت موازی از جمله ورقه های با لیزر با کیفیت بالا ساخته می شود . تکنولوژی بسته بندی اتوماتیک و HoleSearcher به کاربر اجازه می دهد زمان صرف شده برای تمیز کردن و تعمیرات CAD را اجتناب کند ، بنابراین به طور قابل توجهی کاهش زمان در کارهای مهندسی صرف تولید مش می شود . ابزار HEXPRESS تولید ناهمواریهای مشی ناهمگن کامل را در هندسه های دلخواه مجتمع غیر متبلور می کند . علاوه بر این قابلیت هموار پیشرفته لایه های حاشیه ای با کیفیت بالا را درج می کند . HEXPRESS  از یک سطح به سطح استفاده می کند . HEXPRESS و Hybrid از روشی مشابه به حجم به سطح استفاده می کنند که باعث سرکوب نیاز به یک مش سطح می شود . هر دو سیستم در حالت دسته ای یا تعاملی اجرا می شوند و به تمام کدهای CFD عمده تجاری تعلق دارند . این محصول بخشی از AutoMesh است .

1806170113410112

ویژگی های نرم افزار NUMECA HEXPRESS/Hybrid :

– طراحی نمونه‌ های بسیار پیچیده و انجام محاسبات آن‌ ها

مش بندی شش وجهی اشکال پیچیده هندسی

محاسبات موقعیت های عرض و جریان تولید ناهمواریهای مشکوک متعلق به هگزا غالب – دارای الگوهای پیشرفته

NUMECA HEXPRESS/Hybrid v8.1 Win Linux x64-SSQ

HEXPRESS™/Hybrid is the latest of NUMECA's meshing tools designed for meshing complex geometries starting from unclean CAD data. The tool produces unstructured hex-dominant conformal meshes in parallel, including high quality viscous layers. The integrated automatic wrapping technology and the HoleSearcher allow the user to avoid the time spent on CAD cleaning and repairing, thus significantly reducing the engineering time spent on the generation of a mesh.


Key features include:
Mesh arbitrarily complex shapes: internal/external, CFD & FEM grids
Full edge capturing on user request
Robust and integrated CAD cleaning and hole closing
Small gaps and overlaps automatically resolved
Large gaps detected and closed with the HoleSearcher
Details in the geometry are captured according to user-specified level of refinement
Full Parallel Meshing (SMP shared memory)
Batch or Interactive GUI-fully scriptable
Flexible viscous layers insertion with smooth transition
Volume mesh, pure Tets, pure Hex or Hybrid
Mesh deformation
Meshing of multiple volumes with coincident node in one step
Can mesh thin-surfaces (heatshields, exhaust pipes, etc).

لینک دانلود