دانلود نرم افزار Black F.A.S.T FieldNotes V5.0.1.3

Black F.A.S.T FieldNotes

نرم افزار قدرتمند و کاربردی برای جمع آوری داده ها و ثبت یافته ها از چاه های نفتی میباشد . نرم افزار Black F.A.S.T FieldNotes داده ها را به صورت دستی و یا به صورت لحظه ای و الکترونیکی ثبت و آنالیز میکند. این نرم افزار میتواند جریانات نفتی و گازی را با روشهای AGA3, AGA7 و AGA8 محاسبه و ثبت کند . و با واسط گرافیکی تمامی اطلاعات در قالب جداولی در تبهای مجزا نمایش داده میشود و به راحتی میتوانید داده های مختلف را به صورت یکجا و در کنار هم با یکدیگر مقایسه و زیر نظر بگیرید . در این نرم افزار یک Viewer نیز وجود دارد تا با کمک آن FildNotes قادر هستند فایلهای خروجی این نرم افزار را به راحتی مشاهده کنید . همچنین این نرم افزار رویدادها و نتایج آزمونهای مختلف را در جداول مختلف نمایش میدهد ، و هر یک از جداول ستونهایی که در هر ستون فاکتورهای مختلفی مورد سنجش قرار گرفته و مقادیر آن در جدول ثبت کند . و به راحتی میتوانید نتیجه خلاصه ای از وضعیت فعلی تست را با وضعیت چند ساعت پیش مقایسه کنید . و تفاوتها را ببینید و با تحلیل این مقادیر داده های معنا داری را به دست آورید . یکی دیگر از ویژگی های نرم افزار Black F.A.S.T FieldNotes نمایش معنی دار داده ها با رنگهای مختلف است ، تا اطلاعات کافی برای محاسبه فاکتور مورد نظر را با رنگ سبز یعنی محاسبات با موفقیت انجام شده و نتیجه حاصله مقدار دقیق فاکتور سنجش شده است را به نمایش بگذارد .
نام: Black F.A.S.T FieldNotes
حجم فایل: 87 مگابایت
شرکت سازنده: Fekete
تاریخ انتشار: 2020
ورژن: V5.0.1.3
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: exe
پلتفرم: ویندوز
رمز فایل: www.download.ir

Black F.A.S.T FieldNotes V5.0.1.3

FAST FieldNotes is an efficient software for collecting data and data from oil wells. The program is able to record and analyze this data manually or momentarily and electronically. The program can calculate and record oil and gas flow rates using the methods AGA3, AGA7 and AGA8. One of the important advantages of this program is its powerful graphical interface. All information is displayed in separate tabular formats, and users can easily compare and monitor different data together.Data from operational tests of this program can be easily transferred to other software such as WellTest and ValiData. It also has a Viewer that allows users who do not have FildNotes installed on their system to easily view the output files of this program. The program displays different test events and results in different tables. Each of the tables has columns that measure different factors in each column and their values are recorded in the table.You can easily compare a summary of your current test status with that of a few hours ago. Find the differences and get meaningful data by analyzing these values. Another interesting feature of this software is the meaningful display of data in different colors, for example, white means there is insufficient information to calculate the desired factor, green means calculations successfully are done and the result is the exact value of the factor Has been measured. We advise oil engineers, especially those in the field of oil wells, to not overlook the capabilities of this software.

لینک دانلود