دانلود نرم افزار EdrawSoft Edraw Max v9.3.0.712 – Win

به روز رسانی :

در تاریخ 1397/7/29 نسخه جدید EdrawSoft Edraw Max v9.3.0.712 اضافه شد.

نرم افزار EdrawSoft Edraw Max یکی از نرم افزارهای کاربردی در زمینه طراحی فلوچارت و نمودار به صورت حرفه ای می باشد . کاربران نرم افزار بیشتر مهندسین کامپیوتر ، دانش آموزان ، معلمان می باشد که میتوان با استفاده از نمودار و چارت ایده های خود را به صورت حرفه ای ارائه دهید . نمودارهای چارتی در این نرم افزار در زمینه نمودارهای سازمانی ، دیاگرام های شبکه ، طرح ساختمانی ، نقشه های ذهنی ، طرح مد لباس ، نمودارهای مهندسین برق ، گردش کسب و کار …. به صورت پیشفرض در نظر گرفته شده است . Edraw با بیش از 5000 علامت های موجود در خود طراحی یک طیف گسترده ای از قالب ها ، اشکال ها ، …. را به راحتی انجام داد . محیط کاربری نرم افزار آسان و بر روی تمامی ویندوزها قابل نصب می باشد .

Edraw Max is an all-in-one diagram software that makes it simple to create professional-looking flowcharts, organizational charts, network diagrams, business presentations, building plans, mind maps, science illustration, fashion designs, UML diagrams, workflows, program structures, web design diagrams, electrical engineering diagrams, directional maps, database diagrams and more.

Edraw Solution
In a corporate environment, the folks in human resources need to be able to create organizational charts, some business presentations, and perhaps some directional maps and building floor plans to guide visitors through the building. But, in the same company, the programmers and engineers also need software that lets them build UML diagrams, workflows, program structures, web design diagrams, electrical engineering diagrams, and database diagrams.

What’s the solution? Buy separate graphics programs for each department’s individual needs and hope your company approves the purchase? Buy one graphics program which suits one group but forces the others to compromise and make do? What about none of the above?

Edraw Max lets you create charts and diagrams to suit all of the above requirements and much more. With over 6000 vector symbols included and an extensive library of pre-drawn illustrations, you will never have to purchase another graphics program ever again!

The best strength about Edraw Max is its flexibility. You can export in any graphics format, PDF, SVG or EPS, print with full WYSIWYG support, or share with others as a Word, Excel, PowerPoint file. You can even link diagrams to underlying data to provide even more detailed information to your audience.

ویژگی نرم افزار :

– استفاده بیش از 5000 علامت

– محیط کاربری آسان

– ذخیره با فرمت های مختلف

– پشتیبانی از تمامی ویندوزها

 

Edraw Max 7.9.0.3017 Final Incl. Crack

سایت مرتبط : EdrawSoft

 

Edraw Max

لینک دانلود