تبلیغات
تبلیغات

دانلود نرم افزار Vocabulary Worksheet Factory v6.0.6.2 – win

Vocabulary Worksheet Factory، این نرم افزار را می توان به عنوان ابزاری مفید برای آموزش واژگان جدید به دانش آموزان در مراکز آموزش زبان و یا در مدرسه ها به شمار آورد. شما با استفاده از این نرم افزار راه های جدیدی برای تعامل و رقابت با دانش آموزان خود را با این نسخه جدید از کارگاه برگزاری واژگان تجربه خواهید کرد. نسخه جدید این نرم افزار همراه با شش فعالیت جدید، گزینه های جدید و پیشرفت در فعالیت های موجود، طرح بندی سند و طراحی پیشرفته آنها، گفت و گوهای بهبود یافته برای کار با لیست های لغات، جمله ها و متن ها و امکانات بیشتر دیگر می تواند برای آموزگاران بسیار مفید باشد. ایجاد یک فعالیت برای دانش آموزان شما به آسانی به عنوان انتخاب یک نوع فعالیت و سپس اضافه کردن لیست کلمه، مجموعه جمله، یا فایل متنی امکان پذیر است. Vocabulary Worksheet Factory یک ابزار لازم برای آموزش املا است. هرگز فعالیت های اضافی را برای آموزش درس املاء خود جستجو نکنید. این نرم افزار میتواند تمامی نیازهای شما را در این زمینه پوشش دهد.

Vocabulary.Worksheet.Factory.center

 

ویژگی های نرم افزار Vocabulary Worksheet Factory v6.0.6.2:

یک برنامه با 44 فعالیت مختلف

امکان آموزش واژگان

امکان آموزش املاء واژگان

رابط کاربری ساده

و …

مشخصات نرم افزار Vocabulary Worksheet Factory v6.0.6.2:

پلتفرم : PCزبان : انگلیسیسال انتشار : 2018نوع نرم افزار : آموزشینوع فایل : EXE

Vocabulary Worksheet Factory v6.0.6.2 - win

Experience new ways to engage and challenge your students with this new version of Vocabulary Worksheet Factory. Version 6 comes with six new activities, new options and enhancements to existing activities, enhanced document layout and design, improved dialogs for working with word lists, sentences, and text, and much more.


One program, 44 activities
With the ultimate in worksheet generation technology at your fingertips, the creation of lesson-enhancing support materials for the classroom will be a lot more enjoyable and a lot less work. You can create individual or class sets of professional worksheets quickly and effortlessly saving valuable preparation time and resources.

Producing a vocabulary activity for your students is as simple as selecting an activity type and then adding a word list, sentence collection, or text file. The program then takes over and does all the work. It automatically generates a solution for the activity and lays it out on the page so you can see exactly what the printed activty will look like.


Generate a basic worksheet and send it to the printer in seconds. But if you want to spend a little extra time, you can customize numerous options to create a very original worksheet to complement a particular lesson theme, grade level, or season. See exactly what your vocabulary activity will look like on the printed page as you design it even when you change paper size, margins, or orientation. You can even work on more than one vocabulary document at a time with the handy tab document view which allows you to easily switch between documents with a click of a mouse.


Cloze tests
The cloze creator built into Vocabulary Worksheet Factory provides educators with a fast and easy way to generate cloze tests for their students. A cloze test is a reading comprehension exercise involving a text with selected words deleted and needing to be replaced. With Vocabulary Worksheet Factory you can take any passage of text and instantly turn it into a cloze worksheet.


Word searches
Create word searches from any word list in seconds. Hide the words in up to eight directions. Jumble the words in the word bank to add a degree of difficulty. Or provide a greater challenge by using clues in place of the word bank. Select from a wide variety of configuration options for your word search puzzle that will make it suitable for students of any age. Then simply print as many copies of the puzzle as you require, along with the automatic answer key, and watch your students dig in!

لینک دانلود