تبلیغات

سریال گیسو

تبلیغات

برنامه پیشگو

دانلود فیلم آموزشی Udemy – Advanced Heat Transfer Thermal Radiation

Udemy Advanced Heat Transfer Thermal Radiation

ما این دوره آموزشی را با بحث در مورد امواج الکترومغناطیسی و طیف الکترومغناطیسی ، با تأکید ویژه بر تابش گرما آغاز می کنیم. سپس ما همراه با قانون استفان-بولتزمن ، قانون پلانک و قانون جابجایی وین ، جسم سیاه ایده آل ، تابش جسم سیاه و عملکرد تابش جسم سیاه را معرفی می کنیم. تابش از هر نقطه روی سطح هواپیما از هر جهت به نیمکره بالای سطح ساطع می شود. کمیتی که میزان تشعشع ساطع شده یا حادثه را در یک جهت مشخص در فضا توصیف می کند ، شدت تابش است. شارهای مختلف تابش مانند قدرت گسیل و تابش از نظر شدت بیان می شوند. به دنبال آن بحث در مورد خصوصیات تابشی موادی مانند پراکندگی ، جذب ، بازتابندگی و قابلیت انتقال و وابستگی آنها به طول موج ، جهت و دما صورت می گیرد. اثر گلخانه ای به عنوان نمونه ای از پیامدهای وابستگی طول موج به خواص تابش ارائه شده است. سپس ما درباره عوامل مشاهده و قوانین مرتبط با آنها بحث می کنیم. بیان فاکتورها و نمودارها برای برخی از پیکربندی های متداول ارائه شده است ، و روش متقاطع ارائه می دهیم. سپس ما با استفاده از روش شبکه تابش ، در مورد انتقال حرارت تابشی ، ابتدا بین سطوح سیاه و سپس بین سطوح غیر سیاه بحث می کنیم. ما با سپرهای تشعشع ادامه می دهیم و در مورد اثرات تابش آن بحث می کنیم.
 • آنچه در دوره آموزشی Udemy Advanced Heat Transfer Thermal Radiation خواهید آموخت :
 • تابش الکترومغناطیسی را طبقه بندی کرده و تابش گرمایی را شناسایی کنید
 • جسم سیاه ایده آل شده را بفهمید و قدرت ساطع کننده جسم سیاه کل و طیفی را محاسبه کنید
 • کسر تابش ساطع شده در یک باند طول موج مشخص را با استفاده از توابع تابش جسم سیاه محاسبه کنید
 • مفهوم شدت تابش را درک کنید و با استفاده از شدت مقادیر جهتی طیفی را تعریف کنید
 • فاکتور دید را مشخص کنید و اهمیت آن را در محاسبات انتقال حرارت تابش درک کنید
 • روابط فاکتور مشاهده را توسعه داده و فاکتورهای نمای ناشناخته را در محفظه با استفاده از این روابط محاسبه کنید
 • انتقال گرما تابشی بین سطوح سیاه را محاسبه کنید
 • با استفاده از مفهوم تشعشع ، انتقال حرارت تابشی بین سطوح منتشر و خاکستری را در یک محفظه تعیین کنید
 • دوره آموزشی Advanced Heat Transfer Thermal Radiation برای چه کسانی است :
 • دانشجویان مهندسی
 
 • What you’ll learn
 • Classify electromagnetic radiation, and identify thermal radiation
 • Understand the idealized blackbody, and calculate the total and spectral blackbody emissive power
 • Calculate the fraction of radiation emitted in a specified wavelength band using the blackbody radiation functions
 • Understand the concept of radiation intensity, and define spectral directional quantities using intensity
 • Develop a clear understanding of the properties emissivity, absorptivity, relflectivity, and transmissivity on spectral, directional, and total
 • basis
 • Apply Kirchhoff’s law to determine the absorptivity of a surface when its emissivity is known
 • Define view factor, and understand its importance in radiation heat transfer calculations
 • Develop view factor relations, and calculate the unknown view factors in an enclosure by using these relations
 • Calculate radiation heat transfer between black surfaces
 • Determine radiation heat transfer between diffuse and gray surfaces in an enclosure using the concept of radiosity
 • Quantify the effect of radiation shields on the reduction of radiation heat transfer between two surfaces
 • Requirements
 • Fundamentals of Heat Transfer Course
 • Engineering Thermodynamics Course

نام: Advanced Heat Transfer Thermal Radiation
حجم فایل: 2.1 گیگابایت
شرکت سازنده: Udemy
کیفیت: 720p
زیرنویس: ندارد
زبان: انگلیسی
مدت زمان پخش: 07 ساعت و 33 دقیقه
فرمت فایل: MP4
تاریخ تولید: 2021
رمز فایل: www.download.ir

Udemy - Advanced Heat Transfer Thermal Radiation

We start this course with a discussion of electromagnetic waves and the electromagnetic spectrum, with particular emphasis on thermal radiation. Then we introduce the idealized blackbody, blackbody radiation, and blackbody radiation function, together with the Stefan–Boltzmann law, Planck’s law, and Wien’s displacement law.

لینک دانلود